Eisen vereenvoudigde factuur

De nieuwe vereisten moeten het elektronisch factureren stimuleren en het factureren eenvoudiger maken. Zo wordt er al vanaf 2013 de mogelijkheid geboden, een vereenvoudigde factuur uit te reiken voor factuurbedragen tot maximaal € 100 (inclusief BTW). Let wel, deze vereenvoudigde mogelijkheid geldt niet als uw afnemer in het buitenland woont.

Minimale eisen aan de vereenvoudigde factuur:

  • Uw naam en adresgegevens
  • De datum waarop u de factuur uitreikt
  • Welke goederen of diensten u hebt geleverd
  • Het te betalen BTW-bedrag

Als u digitaal wilt factureren, dan hoeft u ons dat niet meer te laten weten. U hoeft ook niet aan extra voorwaarden van de belastingdienst te voldoen. Uw factuur moet wel voldoen aan de wettelijke eisen die ook voor papieren facturen gelden.

 

Administratiekantoor Stoffelsma